I – Prevederi statutare privind acordarea împrumuturilor
Art. 3.
(1)
Scopul principal al activității Asociației îl constituie sprijinirea membrilor săi prin acordarea de împrumuturi rambursabile cu dobânzi mici …”
Art. 31.
(1)
Împrumuturile se acordă membrilor CA.R.P. Brăila în funcție de fondul social, de cuantumul pensiei și de plata la zi a cotizației și contribuției stabilite.
(2) Împrumuturile se acordă cu giranți și fără giranți:
a) fără giranți, în limita cotizațiilor depuse și a unor sume în procent din ajutorul de deces, corespunzător vechimii ca membru al C.A.R.P. Brăila, stabilite de Consiliul Director;
b) cu giranți, în limita plafonului maxim aprobat de Consiliul Director, cu îndeplinirea în mod cumulativ a criteriilor stabilite și pe baza angajamentelor scrise ale giranților angajați sau pensionari, care să garanteze rambursarea sumelor împrumutate.
(3) Pe toată durata rambursării împrumuturilor, beneficiarii acestora nu pot solicita retragerea, transferarea sau încetarea plății cotizației și contribuției.
(4) În cazul nerespectării termenului de rambursare a ratelor la împrumut, contractul de împrumut constituie titlu executoriu în vederea înfiintării popririi asupra pensiei debitorului și a venitului girantului până la concurența sumei datorate sau executării silite imobiliare, răspunderea fiind solidară pentru împrumutat și giranți.”
II – Documente necesare pentru acordarea unui împrumut
Pentru împrumut fără giranți:
– copii certificate de personalul de la ghișeele „Împrumuturi”, de pe cuponul de pensie în original (de pe ultimele 2-3 luni) și de pe Buletinul/Cartea de identitate valabile;
– carnet de membru al CARP Brăila.
Pentru împrumuturi cu giranți:
– pentru titular contract – documentele de la pct. 1, însoțit de 1-3 giranți având asupra lor Buletinul/Cartea de identitate valabile și după caz, cupon de pensie, inclusiv pensie militară ori adeverință de salariat din care să rezulte că locul de munca este pe raza județului Brăila.

Adeverințele tip se ridică anticipat, în vederea completării, de la ghișeele „Împrumuturi” și sunt valabile dacă sunt eliberate de:
– în cazul în care împrumutul se face cu un girant, de unitătile din sistemul bugetar sau societăti pe acțiuni;
– în cazul în care împrumutul se face cu 2-3 giranti, un singur girant poate prezenta adeverință de salariat de la orice alt angajator, inclusiv societăți cu răspundere limitată.
Alte precizări :
Valoarea maximă a împrumuturilor este de 25.000 lei.
La împrumuturile de până la 8000 de lei dobânda aplicată este de 9,5 %;
Pentru împrumuturile mai mari de 8000 lei până la 15000 de lei dobânda este de 10,5 %;
Pentru împrumuturile mai mari de 15000 până la 25000 de lei dobânda aplicată este de 12 %.
Împrumutul se acordă în raport de valoarea cotizației și a pensiei titularului și poate fi girat de pensionari sau salariați cu venituri corespunzătoare.
Valoarea dobânzii se reține anticipat, iar mărimea ei crește în raport de numărul de rate în care se rambursează (1-36 rate).
Persoanele care au girat nu mai pot gira un al doilea împrumut decât în momentul în care titularul împrumutului mai are de rambursat o sumă egală cu fondul său social (cotizație).
Nu pot gira cei pensionați medical.
IMPORTANT:
Plata împrumuturilor se face în ziua semnării contractelor la ghișeele de Plăti pentru toți solicitanții care se prezintă până la orele 12.00.