I – Prevederi statutare privind acordarea împrumuturilor
Art. 3.
(1)
 Scopul principal al activitatii Asociatiei îl constituie sprijinirea membrilor sai prin acordarea de împrumuturi rambursabile cu dobânzi mici …”
Art. 31.
(1)
 Împrumuturile se acorda membrilor CA.R.P. Braila în functie de fondul social, de cuantumul pensiei si de plata la zi a cotizatiei si contributiei stabilite.
(2) Împrumuturile se acorda cu giranti si fara giranti:
a) fara giranti, în limita cotizatiilor depuse si a unor sume în procent din ajutorul de deces, corespunzator vechimii ca membru al C.A.R.P. Braila, stabilite de Consiliul director;
b) cu giranti, în limita plafonului maxim aprobat de Consiliul director, cu îndeplinirea în mod cumulativ a criteriilor stabilite si pe baza angajamentelor scrise ale girantilor angajati sau pensionari, care sa garanteze rambursarea sumelor împrumutate.
(3) Pe toata durata rambursarii împrumuturilor, beneficiarii acestora nu pot solicita retragere, transferarea sau încetarea platii cotizatiei si contributiei.
(4) În cazul nerespectarii termenului de rambursare a ratelor la împrumut, contractul de împrumut constituie titlu executoriu în vederea înfiintarii popririi asupra pensiei debitorului si a venitului girantului pâna la concurenta sumei datorate sau executarii silite imobiliare, raspunderea fiind solidara pentru împrumutat si giranti.”
II – Documente necesare pentru acordarea unui împrumut
Pentru împrumut fara giranti:
– copii certificate de personalul de la ghiseele „Împrumuturi” de pe cuponul de pensie în original (de pe ultimele 2-3 luni) si de pe Buletinul/Cartea de identitate valabile;
– carnet de membru al CARP Braila.
Pentru împrumuturi cu giranti:
– pentru titular contract – documentele de la pct. 1, însotit de 1-3 giranti având asupra lor Buletinul/Cartea de identitate valabile si dupa caz, cupon de pensie, inclusiv pensie militara ori adeverinta de salariat din care sa rezulte ca locul de munca este pe raza judetului Braila.
Adeverintele tip se ridica anticipat, în vederea completarii, de la ghiseele „Împrumuturi” si sunt valabile daca sunt eliberate de:
– în cazul în care împrumutul se face cu un girant, de unitatile din sistemul bugetar sau societati pe actiuni;
– în cazul în care împrumutul se face cu 2-3 giranti, un singur girant poate prezenta adeverinta de salariat de la orice alt angajator, inclusiv societati cu raspundere limitata.
Alte precizari :
Valoarea maxima a împrumuturilor este de 15.000 lei.
La împrumuturile de pâna la 5000 de lei dobânda aplicata este de 8 %;
Pentru împrumuturile mai mari de 5000 de lei pâna la 8000 lei dobânda aplicata este de 8,5 %;
Pentru împrumuturile mai mari de 8000 lei pâna la 10000 de lei dobânda este de 9 %;
Pentru împrumuturile mai mari de 10000 pâna la 15000 de lei dobânda aplicata este de 10 %.
Împrumutul se acorda în raport de valoarea cotizatiei si a pensiei titularului si poate fi girat de pensionari sau salariati cu venituri corespunzatoare.
Valoarea dobânzii se retine anticipat, iar marimea ei creste în raport de numarul de rate în care se ramburseaza (1-30 rate).
Persoanele care au girat nu mai pot gira un al doilea împrumut decât în momentul în care titularul împrumutului mai are de rambursat o suma egala cu fondul sau social (cotizatie).
Nu pot gira cei pensionati medical.
IMPORTANT:
Plata împrumuturilor se face în ziua semnarii contractelor la ghiseele de Plati pentru toti solicitantii care se prezinta pâna la orele 12.00.