C.A.R.P. Brăila este continuatoarea Asociatiei Solidare a Pensionarilor Publici – Filiala Brăila, înfiinţată potrivit Legii nr. 21/ 1924 pentru persoanele juridice (Asociaţii si Fundaţii) si ale Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Brăila, înregistrată la Secţia de Prevederi Sociale de pe lângă Comitetul Executiv al fostului Sfat Popular Raional Brăila, prima desfiintată si a doua înfiinţată prin acelasi act normativ, cu preluare de patrimoniu, respectiv prin Decretul nr. 204/1951. Reautorizată să funcţioneze în conformitate cu Legea nr. 13/1972 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, act normativ abrogat prin Legea nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, C.A.R.P. Brăila este organizată si funcţionează în prezent potrivit O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, cu modificările si completările ulterioare.Asadar, C.A.R.P. Ana Aslan Brăila a intrat in cel de-al 65-lea an al existenţei sale sub această denumire ceea ce este cu totul impresionant, avand in spate o intreagă istorie, o poveste de viaţă fără sfarsit pe care ne străduim să o ducem cat mai departe impletind-o cu energia fiecărei noi generaţii.Semnificativ pentru activitatea pe care o desfăsurăm, marcant putem spune pentru C.A.R.P. Ana Aslan Brăila,l-a reprezentat momentul acreditării sale ca furnizor de servicii sociale,emiterea Deciziei nr. 1814/ 11.11.2014. Sub semnătura ministrului Rovana Plumb, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice se „acreditează, în conditiile legii, furnizorul de servicii sociale: CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR BRAILA, eliberând ca urmare Certificatul de acreditare seria AF nr. 001882 prin care furnizorul „este autorizat să acorde servicii sociale pe perioadă nedeterminată”.Prin legea amintită ministerul respectiv este implicat în tot ceea ce înseamnă servicii sociale, fiind responsabil de organizarea, coordonarea, implementarea procesului privind asigurarea calitătii în domeniul serviciilor sociale, precum si de realizarea controlului în domeniu.Serviciile sociale si furnizorii, acreditati în conditiile Legii nr. 197/2012, se înscriu în sistemul de evidentă a serviciilor sociale denumit Registrul electronic unic al serviciilor sociale. Certificatul de acreditare atestă respectarea unor criterii specifice si a unor standarde minime, stabilite prin ordin al ministrului muncii, ce reprezintă cerintele de bază prin care se evidenţiază capacitatea furnizorilor de a înfiinţa, a administra si a acorda servicii sociale în raport de nevoile beneficiarilor si cu obiectivele asumate.
Prin cele prezentate reamintim celor peste 45.000 de membri asociaţi că suntem preocupati în continuare de mentinerea activităţii la un nivel ridicat, cu care de altfel i-am obisnuit deja, informându-i în acest moment doar asupra a doi dintre indicatorii cu o semnificatie aparte, definitorie, respectiv numărul si valoarea împrumuturilor acordate, respectiv 16.559 contracte cu o valoare de 50.240.650 lei, cifre estimative la 30.11.2015.