Despre noi

Statut As.CARP Brăila

STATUT
AS. CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR – ANA ASLAN – BRĂILA
CAPITOLUL I
Date generale Înfiinţarea, denumirea, sediul, durata, scopul activităţii şi regimul juridic al asociaţiei

Art. 1. (1) Asociaţia “CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR BRĂILA” (C.A.R.P. Brăila) are sediul pe str. Nicolae Bălcescu nr. 8-10, şi un sediu secundar pe str. Mihai Eminescu nr. 23, localitatea Brăila, jud. Brăila (Casa modei – parter şi etaj 2), cu acces în sediu de pe str. Ana Aslan, unde va funcţiona provizoriu, pe perioada de reconstrucţie a sediului principal. C.A.R.P. Brăila este continuatoarea Asociaţiei Solidare a Pensionarilor Publici – Filiala Brăila, înfiinţată potrivit Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociaţii şi Fundaţii) şi a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Brăila înregistrată la Secţia de Prevederi Sociale de pe lângă Comitetul Executiv al fostului Sfat Popular Raional Brăila, prima desfiinţată şi a doua înfiinţată prin acelaşi act normativ, cu preluare de patrimoniu, respectiv prin Decretul nr. 204/1951 al Prezidiului M.A.N. al R.P. România.
(2) Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Brăila, denumită în continuare “Casa”/“Asociaţia”, a fost reautorizată să funcţioneze în conformitate cu Legea nr. 13/1972 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, intrată în vigoare la 01.03.1973, odată cu abrogarea Decretului nr. 204/1951.
(3) Reautorizarea funcţionării Asociaţiei, în vederea continuării activităţii pe perioadă nedeterminată, s-a făcut cu păstrarea personalităţii juridice dobândită potrivit art. 2 din Decretul nr. 204/1951, condiţionată fiind de adoptarea unor noi statute în conformitate cu reglementările în vigoare şi a fost consfinţită prin Decizia nr. 167/19.04.1973 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al judeţului Brăila.
(4) În condiţiile înfiinţării prin preluare de patrimoniu, potrivit legii, a reorganizării funcţionării la o dată ulterioară, cu păstrarea personalităţii juridice, tot potrivit legii, Asociaţia are o singură categorie de membri denumită “membri asociaţi”. Orice referire la membrii asociaţi de la momentul înfiinţării iniţiale sub denumirea “Asociaţia Solidară a Pensionarilor Publici – Filiala Brăila”, moment neidentificat în arhive, numiţi generic „membri fondatori”, nu are vreo relevanţă practică sub aspectul drepturilor sau obligaţiilor oricăruia dintre membrii asociaţi înscrişi după înfiinţarea C.A.R.P. Brăila prin Decret 204/1951.