• Certificat de deces în original
  • Soțul/soția decedatului trebuie să prezinte:

– certificat de căsătorie în original;

– buletin sau carte de identitate în original.

  • Fiul/fiica, fratele/sora decedatului trebuie să prezinte:

– certificat de naștere în original;

– certificat de căsătorie în original;

– buletin/carte de identitate în original.

  • Moștenitorii legali trebuie să prezinte:

– testament sau certificat de moștenitor în original,

– buletin/carte de identitate în original.

  • Alte documente care atestă schimbarea de nume atât pentru decedat cât și pentru rudele de gradul întâi.