• Respect pentru seniori, recompense pentru fidelitate!
  • Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice – 1 Octombrie 2022 a fost întâmpinată și în acest an de conducerea C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila cu o manifestare de respect specială, ca semn de prețuire pentru seniorii care o definesc.Prin raportarea la semnificația acestei sărbători internaționale, pe lângă tradiționala urare de La mulți ani!, pe care o adresează tuturor persoanelor vârstnice, Consiliul director, analizând situația fiecăruia dintre zecile de mii de membri ai asociației, a decis ca în cadrul unei acțiuni dedicate momentului să aducă o bucurie unora dintre ei prin recompensare bănească, apelând la unele criterii de departajare, vizând vârsta și statornicia în relațiile cu Casa, în considerarea posibilităților financiare de care dispune, potrivit prevederilor statutare.Pentru fidelitatea față de asociație, un număr de 15 membri au fost nominalizați pentru a fi recompensați financiar, fiecare cu suma de 200 lei, criteriul fiind vechimea de minim 50 de ani de la înscriere, menționând dintre aceștia pe doamnele Ioana Gândac (54 ani), Floarea Lupu (54 ani), Ancuța Penciu (56 ani) și Ileana Răducan (57 ani).De asemenea, o atenție specială s-a acordat sub forma unor recompense bănești de câte 300 lei celor 10 membri care au împlinit sau chiar au depășit venerabila vârstă de 100 ani, menționând pe domnul Catarahia Mihail (101 ani), decanul de vârstă fiind însă doamna Paraschiva Vintilă, care la data de 19.04.2022 a depășit 103 ani.Evidențiem un alt număr, de 81 membri, selecționați dintre cei care au vârsta cuprinsă între 95 și 99 de ani, dar și un venit din pensie de numai 0-1000 lei, înscriși pe lista celor care sunt recompensați fiecare cu suma de 200 lei.Tuturor celor selecționați în cadrul acestei acțiuni li s-au trimis scrisori de mulțumire, unii fiind chiar vizitați la domiciliu, precum și asigurarea în continuare de tot sprijinul nostru, multă sănătate, precum și puterea de a se bucura din plin de anii ce vor urma.Opțional, sumele de bani respective fie vor fi înmânate personal membrilor în cauză ori vor fi consemnate în fondul lor personal, cu dreptul de a-i ridica în orice moment în care își vor exprima dorința în acest sens. 

  • Mergând la domiciliul doamnei  Elena Marin pentru a-i înmâna recompensa de 300 lei stabilită de Consiliul director pentru membrii asociației care au împlinit și depășit vârsta de  100 de ani, vicepreședintele consiliului, Aurel Hârjoghe, a întâlnit o persoană plină de vitalitate, alături de cei dragi.
    Satisfacția acesteia pentru atenția acordată a fost manifestată fără rețineri.