ACTE NECESARE LA INSCRIERE
1. Din partea unui pensionar :
– BULETIN sau CARTE DE IDENTITATE in ORIGINAL;
– DECIZIA DE PENSIONARE IN ORIGINAL;
– CUPON DE PENSIE (cel mai recent posibil dar nu mai vechi de 4 luni) in ORIGINAL;
2. Din partea unui salariat cu varsta de 30 de ani impliniti :
– BULETIN sau CARTE DE IDENTITATE in ORIGINAL;
– ADEVERINTA DE SALARIAT (valabila 30 de zile).