(articol din revista „Casa Speranței” nr.31, pag.1 și 6)

♥ „Supraviețuim” – este cuvântul potrivit etapei pe care o parcurgem în războiul declarat de întreaga planetă virusului ucigaș, dar așteptăm un moment în care să-l înlocuim cu altul semnificând triumful, încununarea eforturilor noastre, a tuturor, a membrilor Consiliului director, a membrilor întregului colectiv al As. C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila, a zecilor de mii de membri, a tuturor celor care au pășit pragul casei noastre, al cărui sediu, putem spune încă nou în raport cu vecinătățile, a intrat în conștiința și în conversațiile purtate, ca palat al pensionarilor, cinstea de a fi primul care a atribuit această simbolistică în paginile revistei noastre revenindu-i domnului profesor Ion Munteanu, cetățean de onoare al urbei, membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Desigur, anul 2020 ne-a pus la grea încercare datorită apariției de nicăieri a pandemiei, căci despre ea vorbim, surprinzând prin amploarea și consecințele ei la nivelul întregii societăți, prin schimbările totale și posibil ireversibile determinate în viața cotidiană.

La acest bilanț de sfârșit de an, evidențiez și de această dată, raportându-ne la realitatea momentului, o realizare cu adevărat remarcabilă, de fapt cea mai mare. Astfel, „supraviețuirea” trebuie asociată și înțeleasă prin impactul măsurilor energice, imediate, menținute și aplicate cu hotărâre, chiar impuse pe alocuri în lupta cu noul Coronavirus. Mă refer – în numele membrilor Consiliului pe care îl reprezint – la asigurarea continuității activității în perioada extrem de grea ce a urmat încetării stării de urgență. Am făcut dovada capacității noastre organizatorice, luând măsurile recomandate pentru a ține virusul agresiv la distanță și a-l împiedica să se răspândească. Până la acest moment, lupta cu COVID-19 a dat rezultatele dorite, fiind conștienți însă că ea trebuie continuată neabătut, neputând fi raportată la un exercițiu financiar sau altul.

Ne onorează aprecierile de genul „duceți-vă la pensionari, la C.A.R.P., să vedeți măsuri și cum se respectă”, fapt pentru care ne limităm doar a le enumera: supravegherea și dirijarea accesului gradual, în condițiile distanțării fizice, pe traseele separat marcate – pentru timpii de așteptare când este cazul, de deplasare spre zonele de interes și de părăsire a incintei, portul măștii (în mod corespunzător), verificarea temperaturii la intrare în sediu, utilizarea dispenserelor cu biocid instalate pe traseele frecventate, dezinfectarea suprafețelor utilizate repetitiv, utilizarea de lămpi cu raze ultraviolete cu dublă sterilizare și dezinfectare de 360o într-o proporție de 99% a agenților patogeni, inclusiv a noului Coronavirus. Măsurile au fost confirmate în mod repetat de Serviciul de control în sănătate publică din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Brăila, dar și de organele de poliție, prin constatările făcute cu ocazia inspecțiilor sanitare sau a controalelor tematice consemnate în procesele-verbale încheiate, dovadă a intransigenței noastre în prevenirea infectărilor cu COVID-19.

Continuitatea activității este principiu esențial în managementul oricărei entități, fie ea orientată spre profit, fie spre excedentul care se reinvestește pentru realizarea scopului pentru care au fost înființate, cum este cazul Asociației C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila, incluziunea financiară situându-se în prim plan, manifestându-se prin acordarea unor împrumuturi cu dobândă redusă unor persoane excluse de pe piața bancară, de multe ori victime ale unor instituții financiare nebancare care folosesc sintagma de „case de ajutor reciproc”, dar se conduc după alte reguli și reglementări.

Asociația noastră este singura care a funcționat și funcționează încă din 1951, de la înființare, conducându-se reglementări speciale privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor.

Măsurile luate ar fi fost greu, poate imposibil de luat fără realizarea de căpătâi, darea în funcțiune a noului sediu. Va fi urmată de utilizarea în întregime a spațiului Centrului Social Multifuncțional pentru asigurarea unor servicii medicale în avantajul membrilor asociației.

Recent s-au aprobat în Consiliu specializările pe care le vom dezvolta în parteneriat cu Asociația „Respectabilii” pentru asigurarea asistenței medicale ambulatorie, în condițiile pe baza unor criterii, gratuități și reduceri suplimentare a tarifelor, în afara celor general convenite cu până la 25% din prețurile medii existente pe piață.

Aceasta presupune însă modificări ale proiectului inițial, eforturi constructive noi vizând respectarea exigențelor și intransigența autorităților. După obținerea avizului de la Colegul Medicilor și Direcția de Sănătate Publică a județului Brăila, asociația parteneră s-a angajat să asigure dotările de ultimă generație necesare cabinetelor medicale vizând în mare parte medicina recuperatorie (kinetoterapie, osteopatie, elongații si masaje terapeutice), dar și de stomatologie, medicină generală etc. Din păcate, speranțele celor interesați de specializarea oncologie s-au lovit de nenumăratele greutăți și condiții impuse de autorități potențate de vremurile pe care le trăim.

În condițiile în care convocarea ședinței Adunării generale este practic imposibilă datorită restricțiilor impuse de autorități pe fondul pandemiei, ne obligăm ca o informare în detaliu privind activitatea Consiliului director să o prezentăm, conjunctural, în numărul următor al revistei, limitându-ne la evidențierea în spațiul restrâns al revistei la prezentarea unor rezultate, precum numărul de contracte de împrumut încheiate – 10.192 (valoare totală de 45.580.770 lei), ajutoare sociale nerambursabile în valoare de 259.271 lei, ajutoare de deces în valoare de 1.621.377 lei etc.

Asigurăm pe această cale pe toți membrii asociației, dar și pe cei care ni se vor alătura pe parcurs, că prin măsurile pe care le întreprindem suntem alături de ei și încheiem, în perspectiva celei mai mari sărbători creștine, cu speranța că în noaptea luminată, ne vom putea împărtăși credința că „Hristos a Înviat!”. Fără restricții!

Președinte As.C.A.R.P. Ana Aslan – Brăila

Ec. Ilie Dudulea